Το γραφείο ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. είναι πιστοποιημένο κατά

ISO 9001:2015 – UKAS  No 6701 από την BM-TRADA.

(http://www.bmtrada.com/en-gb/certification/certificate-check)

………
SOFIOS Consulting Engineers S A QMS 2014-01GR-page-001

Το γραφείο μας ελέγχθηκε από τον φορέα τον Οκτώβριο του 2016 και ήδη εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου (ISO 9001:2015).