Το γραφείο ή ο εταίροι του συμμετέχουν σε διάφορους επαγγελματικούς φορείς, οι κυριότεροι των οποίων είναι:

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
 • Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ)
 • Σύλλογος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
 • Σύνδεσμος Μελετητών Υδραυλικών Εργων
 • Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ)
 • Διεθνής Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ICOLD)
 • Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής & Γεωτεχνικής Μηχανικής(ΕΕΕΕΓΜ)
 • Ελληνικός σύνδεσμος Γεωσυνθετικων Υλικών (HGS)
 • American Society of Civil Engineers (ASCE)
 • Environmental & Water Resources Institute of ASCE (EWRI)
 • Environmental Society of Soil Mechanics & Geotechnical Eng (ISSMGE)