Το γραφείο ή οι εταίροι του έχουν συνεργασθεί ή συνεργάζονται με διάφορους φορείς, ιδιωτικού ή δημόσιου ενδιαφέροντος, οι οποίοι σχεδιάζουν ή κατασκευάζουν έργα υποδομής για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτείται υποστήριξη στο γνωστικό αντικείμενο είτε του Υδραυλικού είτε του Γεωτεχνικού μηχανικού. Ενδεικτικά αναφέρεται στη συνέχεια λίστα τέτοιων φορέων :

 • ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΔΕΗ
 • ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
 • Χ. ΡΟΚΑΣ. Α.Β.Ε.Ε.
 • IBERINCO HELLAS TECHNIKI  KAI KATASKEVASTIKI EPE
 • ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ (ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ)
 • ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
 • ENDESSA HELLAS
 • Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
 • ΥΠΗΡ. ΠΟΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
 • ΠΕΡ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΔΔΕ
 • ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
 • ΔΙΕΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.
 • Ι. ΛΑΠΠΑΣ-Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ
 • ΑΕΓΕΚ
 • ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ