Διάφραγμα – Υδροληψία π. Ευήνου – Γαλατάς, Ν. Αιτωλ/νίας