Έργα ενίσχ. ταμιευτ. Ιασίου, Φρ. Νέας Σάντας, Σήρ. Αγιοχωρίου Ν. Ροδόπης