Καλως Ηρθατε

Το γραφείο ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ, ιδρύθηκε από τον Τάσο Σοφιό, τον Σεπτέμβριο του 2004, με σκοπό την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών Συμβούλου κατά την κατασκευή έργων υποδομής, στο γνωστικό αντικείμενο του Υδραυλικού και Γεωτεχνικού Μηχανικού.
Η ίδρυση του γραφείου στόχευσε στη δημιουργία ενός σχήματος έμπειρου, ευέλικτου, δυναμικού, με χρήση ότι πιο σύγχρονου και αποτελεσματικού διατίθεται διεθνώς, κάθε φορά, εξοπλισμού hardware και software, με πιστοποιημένο έλεγχο ποιότητας λειτουργίας, που να εξασφαλίζει την έγκαιρη και έγκυρη σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης και μελετητικής υποστήριξης κατά την κατασκευή κάθε σχετικού έργου, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά των φραγμάτων, αντλησοταμιευτικών έργων, μικρών υδροηλεκτρικών έργων, αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας, εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων ύδρευσης.

Πιστοποιήσεις ISO

Το γραφείο ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 – UKAS  No 6701 από την BM-TRADA. https://www.bmtrada.com/certified-companies/check-a-certificate