Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Χλόης 31, Τ.Κ.: 151 25 Μαρούσι (Εκτύπωση Χάρτη)
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ.: 210 61.49.680 και 210 61.49.690
Fax : 210 61.49.705
E-mail : info@sofios.gr
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ.: 999213915,  Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:  57408/01ΑΤ/Β/04/310,  ΑΡ. ΦΑΚ.:  551113
ΑΡ. ΓΕΜΗ:  592780100,  ΑΡ. ΕΒΕΑ:  224089

Print Friendly, PDF & Email