Αιολικό Πάρκο στη θέση Πούντα Δ. Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας. Δρόμος Πρόσβασης – Τεχνικά Διέλευσης ρ. Κρυόρρεμα