Αντιμετώπιση διαβρώσεων περιοχής κατάντη διώρυγας φυγής ΜΥΗΕ Ελεούσας επί του π. Αξιού