Αντιπλημμυρική προστασία των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων του μεταλλείου Περάματος Θράκης Ν. Έβρου