Έργα Εκκένωσης και Αποστράγγισης της εξοφλημένης ανοικτής εκμετάλλευσης Κάκκαβος – Κ1 στο Μαντούδι, Ν. Ευβοίας