Έργο αντλησοταμίευσης στο Ορυχείο Καρδιάς Ν. Κοζάνης