Φράγμα Τριανταφυλλιάς και Συναφή Εργα, Ν. Φλώρινας