Smokovo 2, 3 & 4, Smokovo Dam, Prefecture of Karditsa, Greece