Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στον Αυτ/μο ΠΑΘΕ στη Χ.Θ.: 20+500 (ρ. Χελιδονούς)