Εγνατία Οδός. Τμήμα Σιάτιστα – Νέο Κωσταράζι (Τμήμα 45.1.2)