Μελέτη Οριοθέτησης του ΜΥΗΕ Μακρυνού στον π. Εύηνο Ν. Αιτωλ/νίας