Πλακοσκεπής οχετός έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου Δήμου Φούρνων