Διάφραγμα – Υδροληψία π. Εύηνου – Γαλατάς, Ν. Αιτωλ/νίας