Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού Απολακκιάς Ν. Ρόδου