Μελέτη επικαιροποίησης σχεδιασμού του υβριδικού σταθμού Αμαρίου Ν. Ρεθύμνης, εγγυημένης ισχύος 50 MW