Τεχνικό διάβασης του ρ. Κοντοχρήστου κάτω από τον Αυτ/μο ΠΑΘΕ στη Χ.Θ.: 22+900, Αττική