Υφιστάμενος ΜΥΗΣ Θερμόρεμα, Σπερχειάδα, Δ. Μακρακώμης του Ν. Φθιώτιδας